Nieuwbouw woonhuis te Apeldoorn
Opdrachtgever:Fam. W. Hoegen
Jaarrealisatie:2010/2011
Jaarontwerp:2009
Datum:6-7-2010
 
Omschrijving:Het betreft hier de sloop van de bestaande woning aan de Hattemseweg te Apeldoorn en de bouw van een nieuwe woning op deze lokatie. De vergunning kende vanwege de bestemmingsplan perikelen en de smalle kavel een lange weg. Uiteindelijk is de vergunning in juni 2010 verstrekt. De sloop van de woning zal in augustus 2010 plaatsvinden. De aanvang van de uiteindelijke nieuwbouw is gepland vanaf eind september 2010.

Het ontwerp is in samenspraak met de opdrachtgeefster tot stand gekomen en herbergt een woning met een kelder onder het hoofdgebouw en een forse uitbouw met platdak aan de achterzijde. Tevens zal er aan de linkerzijde een uitbouw komen om het wooncomfort te vergroten.

In dit project wordt geïnvesteerd in de duurzaamheid van gebouwen. Er worden bestaande en nieuwe ontwikkelingen toegepast; zoals warmte- en koudeopslag in de bodem, zonnepanelen op de daken, duurzame materialen en bouwwijze en hemelwater hergebruik middels opvang en filtering

 
Werkzaamheden:ontwerp, bestektekeningen en technische uitwerking met bestekken. bodemonderzoeken, statische berekeningen, asbestinventarisatie (bestaand woonhuis) aanbestedingsprocedure en bouwdirectie.

 

 

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
uitvoering
voorbereiding
gerealiseerd