Bouwtechnische keuringen

Bij het kopen van een object wordt veel aandacht geschonken aan de ligging, koopprijs en financiering.
Naar mogelijke onvolkomenheden, gebreken en staat van onderhoud wordt in mindere mate aandacht gegeven.

In latere fase, na de aankoop, blijken er meermaals gebreken naar voren te komen welke kan leiden tot hogere kosten voor reparaties van deze gebreken dan vooraf was voorzien.
Dit kan voorkomen worden door het vooraf laten uitvoeren van een bouwtechnische inspectie.

Deze onafhankelijke inspectie kan veel problemen voorkomen. De mogelijke onderdelen voor een dergelijke keuring omvatten:

            Algemene staat van onderhoud

Constructieve gebreken
Houtworm, boktor en houtrot
Betonrot

Lekkages

Isolatiemaatregelen

Van de inspectie wordt een uitgebreid rapport met beschrijving en foto’s gemaakt, op verzoek kan tevens een raming en/of offerte door een aannemer worden verzorgd.
Een bouwtechnische keuring is bij aankoop ven onroerend goed zeker geen overbodige luxe.

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Bouwtechnische keuringen
Opleveringen
Technische advisering
Technische uitwerking
Brandveiligheid
Meerjaren onderhoudsplan