Opleveringen

U krijgt de sleutel van Uw nieuwe woning, bedrijf etc., echter vooruitlopend dient U nog op te leveren met de aannemer, maar vooral, dient U volledig te hebben voldaan aan de contractvoorwaarden, volledige betaling vóór oplevering.

Als opdrachtgever verwacht u na realisatie van een bouwwerk een kwalitatief goed gebouw. De kwaliteit van het gebouw is vastgelegd in de besteksdocumenten,offertes en contracten.
Bij de oplevering dient te worden getoetst of het gerealiseerde gebouw overeenkomt met het ontwerp en of het voldoet aan alle onderliggende documenten en de wetgeving.
Het is op dat moment verstandig een onafhankelijke bouwkundige voor de oplevering in te schakelen die U begeleidt door het komende proces van oplevering; Wij verzorgen voor U de complete oplevering met “proces-verbaal van oplevering” en de restpuntenlijst (lijst met gebreken en tekortkomingen).
De uitvoerende partij(ebn) van het project dient de vastgelegde en ondertekende lijst met de tekortkomingen binnen de garantietermijn verhelpen.
Na uitvoering van de restpuntenlijst door de aannemer wordt er wederom een controle uitgevoerd en kan de lijst, bij akkoordverklaring worden getekend.

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Bouwtechnische keuringen
Opleveringen
Technische advisering
Technische uitwerking
Brandveiligheid
Meerjaren onderhoudsplan