Visie

Innovatie, duurzaamheid, identiteit en interactie zijn kernwoorden die ten grondslag liggen aan de visie van  ons buro.

Voor ons is architectuur de mate waarin wij antwoord kunnen geven aan de werkelijke behoeften van de eindgebruiker, opdrachtgever en hun directe en indirecte omgeving. Door als buro tijdens het ontwerpproces kennisdeling en wederzijdse inspiratie te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan projecten waarin mensen zich in alle opzichten goed voelen.

Nieuwe aspecten waarin wij ons de komende jaren, in samenwerking met architectenbureau's met dezelfde visie, willen verdiepen en versterken zijn energiebesparing en duurzaamheid. Gebouwen die een bijdrage kunnen gaan leveren aan de verwachtingspatronen welke de rijksoverheid graag wil ontwikkelen en letterlijk en figuurlijk energie geven en daardoor inspireren, positivisme uitstralen en de productiviteit bevorderen; dat zijn intelligente gebouwen die een duidelijke invloed hebben op de samenleving. Ze vitaliseren en leiden daarmee tot nieuwe inzichten en hogere prestaties.

 

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Visie
Bouwstadia