Directievoering

Directievoering kunnen wij U in verscheidene vormen aanbieden
Voorheen werd deze taak vaak in handen werd gelegd van een architect. In toenemende mate worden gespecialiseerde organisaties hiervoor ingeschakeld.
Het is vaak beter een onafhankelijke, ervaren meedenkende en handelende partij in te schakelen als leider van een bouwproces, dan gebruik te maken van diensten van degene die het betreffende gebouw ontworpen heeft.

Bouwprojecten verlopen alleen naar wens als de directievoering in goede handen is. Begeleiding, voortgangscontrole, rapporteren en aansturen… Dat is slechts een greep uit de taken van de directievoerder.

Een beoordeling van de aanbestedingsstukken is vaak de eerste stap welke leidt tot de opdracht van directievoering. Door deze stukken op inhoud en compleetheid te controleren worden tijdens de uitvoering onnodige discussies over meerwerken en uitvoeringswijzen en detaillering vaak voorkomen. Ook kunnen eventuele 'grijze vlekken' tijdig worden ingevuld. De bouwdirectie bewaakt de overeengekomen voortgang en kwaliteit van het project binnen het gecontracteerde budget.

De bouwdirectie leidt het bouwproces en is verantwoordelijk voor:

Analyse van de bouwplannen, documenten en bestekken
Ondersteuning bij aanbesteding
Advies bij contractvorming en aanstelling van de contractpartijen
Begeleiding bij de uitvoering van het project
Naleving van opvolging bestekseisen en kwaliteit van het bouwwerk
Dagelijkse coördinatie op de bouwplaats
Voorzitten van de bouwvergaderingen en vastlegging middels notulen en gespreksnotities
Oplevering projecten en afhandeling van opleveringspunten en nazorg

Wij hebben ruime ervaring met de aansturing en begeleiding van kleine en grote, (internationale) projecten tijdens de voorbereiding en in de uitvoering. Daarmee zijn wij een betrouwbare partner.

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Projectmanagement
Bouwbegeleiding
Bouwadvisering
Directievoering
VenG coordinatie
Bouwcoordinatie